Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών

Οι περισσότερες τερηδονικές βλάβες εμφανίζονται συνήθως τα πρώτα χρόνια μετά την εμφάνιση των μόνιμων δοντιών στο στόμα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό προληπτικό μέσο είναι οι καλύψεις οπών και σχισμών (sealants).

Τι είναι οι καλύψεις οπών και σχισμών;
Πρόκειται για διαφανείς ή αδιαφανείς υγρές ρητίνες, που “γεμίζουν” τις οπές και σχισμές των μασητικών επιφανειών των δοντιών, με αποτέλεσμα τα μικρόβια και οι τροφές να μην μπορούν να παγιδευτούν σε αυτά τα σημεία κι έτσι να αποφεύγεται ο σχηματισμός τερηδονικών βλαβών. Το ποσοστό μείωσης της τερηδόνας μπορεί να φτάσει έως και το 95%.

Ιατρείο Ιατρείο
Στενή σχισμή Με κάλυψη οπών και σχισμών
ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Πως τοποθετούνται;
Η τοποθέτησή τους είναι εύκολη και γίνεται σε μία συνεδρία. Πρώτα καθαρίζεται και προετοιμάζεται (αδροποιείται) η μασητική επιφάνεια του δοντιού και στη συνέχεια τοποθετείται του υλικό χωρίς αναισθησία και χωρίς να χρειαστεί να τροχιστεί το δόντι.

Ιατρείο Ιατρείο Ιατρείο
Πριν Αδροποίηση Μετά

ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Πόσο διαρκούν;
Οι καλύψεις οπών και σχισμών διαρκούν πολλά χρόνια (5-10) και προστατεύουν αποτελεσματικά από την τερηδόνα όσο παραμένουν στις θέσεις τους. Γι΄αυτό θα πρέπει να επανεξετάζονται κάθε 6-8 μήνες, ώστε αν έχει αποκολληθεί κάποιο τμήμα τους να επανατοποθετείται.

Σε ποιά δόντια πρέπει να τοποθετούνται;
Οι καλύψεις οπών και σχισμών τοποθετούνται κυρίως στους πρώτους και δεύτερους μόνιμους γομφίους που δεν έχουν προσβληθεί από την τερηδόνα. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστούν και σε νεογιλούς γομφίους.

Ποιο είναι το κόστος τους;
Το κόστος είναι μικρό και περίπου το μισό από μια κανονική έμφραξη (σφράγισμα). Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η κάλυψη εξασφαλίζει ένα δόντι υγιές για πολλά χρόνια χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη οδοντιατρική θεραπεία.Copyright 2012-2022 © Ζαμπέλη Ροδούλα Web Design and Development Alfastar